Problemer med å aktivere Openpath app

Created by Carl-Egil Monstad, Modified on Mon, 08 May 2023 at 09:57 AM by Carl-Egil Monstad

Det kan skje at Openpath appen ikke vil aktiveres ved å bruke linken i eposten.

Det er kun i helt spesielle tilfeller det er nødvendig å logge inn i appen med passord.Steg 1: Slett openpath appen fra telefonen

  • Avinstaller appen helt for å være sikker på at det ikke er noen innstillinger som stopper aktiveringen


Steg 2: Fjern mobile credentials fra Openpath kontrollpanel

  • Dette gjør vi for å starte aktiveringen helt på nytt

Steg 3: Opprett en ny mobile credential i Openpath kontrollpanel

  • Opprett ny mobile credentials og klikk på Send knappen


Steg 4: Installer appen på nytt

  • Bruk linken i den siste mottate eposten for å velge App Store eller Google Play for å få riktig app på telefonen
  • Ikke åpne appen, den skal kun installeres nå


Steg 5: Aktiver appen via linken i eposten

  • Aktiver appen via linken i den siste mottatte eposten.
  • Dette skal åpne appen for første gang

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article