Oppkobling av brannalarm signal

Created by Hugo Fuhlendorff, Modified on Wed, 24 May 2023 at 08:31 AM by Hugo Fuhlendorff

Hvor skal brannsignalet kobles    

Brannsignalet kobles til FPV4 eller FPV6 kortet øverst til venstre i kontrollerskapet. 

Forskjellige tilkoblingsmuligheter

Det er flere forskjellige måter som brannsignalet kan kobles til Openpath på. De mest vanlige er Normally Closed og Normally Open. Under ser du hvordan de forskjellige signalene skal kobles. 
Hvordan kontrollere hva som skal skje ved uløst brannsignal?


Hver av utgangene på C4/C8 kortet kan konfigureres til å gjøre forskjellige operasjoner ved brann. 

Ved å flytte den røde dipswitchen til posisjon 1 vil utgangen utføre en handling ved brann. 
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article